Lekcje z native speakerem

Zawierciańskie szkoły katolickie – gimnazjum, liceum ogólnokształcące (z klasami o profilach: m.in. humanistyczno- prawniczym, ekonomicznym, politechnicznym czy biologiczno- chemicznym) i od września roku szkolnego 2017/2018 także bezpłatna szkoła podstawowa (nabór do klas od pierwszej do siódmej) to szkoły, z nauki w których korzyści można mnożyć. Uczniowie mają szansę rozwijać swoje pasje i aktywność w różnych dziedzinach. Usportowieni cyklicznie wyjeżdżają na narty i rajdy rowerowe, utalentowani muzycznie tworzą zespół wokalny, który zdobywa laury w różnych konkursach, zainteresowani dziennikarstwem współtworzą gazetkę szkolną, ścisłowcy uczęszczają na laboratorium fizyczne… Nie sposób wymienić tu wszystkiego, co oferuje szkoła od lat mieszcząca się przy ulicy Sienkiewicza w Zawierciu.

Niekwestionowanym atutem jest także nauka języków obcych. Chętni uczniowie w ramach zajęć dodatkowych mogą przygotowywać się do międzynarodowych egzaminów Cambridge, natomiast w ramach współpracy ze Szkołą Językową Progress mają możliwość brać udział w lekcjach z native speakerem. (Termin native speaker pochodzi z języka angielskiego i oznacza użytkownika ojczystego języka –  każdą osobę, która wychowała się w sferze oddziaływania jakiegoś języka i jednocześnie jest on dla niej językiem pierwotnym). Dla uczącego się języka obcego takie konwersacje są nieocenione.

O korzyściach z takich spotkań opowiedział native speaker Pan Robert Lambert w wywiadzie z uczennicą Katolickiego Gimnazjum – Natalią Kawką:

Natalia Kawka: Could we know a little bit more about where you come from?(Czy mógłby Pan zdradzić nam, skąd Pan pochodzi?)

Robert Lambert: I’m from Britain but I’m actually from Wales (pochodzę z Wielkiej Brytanii a dokładniej z Walii)

NK: How did it happen that you started teaching in Poland? (Jak to się stało, że zaczął Pan uczyć w Polsce?)

RL: When I first came in 2002, I met a teacher, who worked in the Catholic School and I used to teach here as well. Since then I’ve been coming back and the previous director knew me, so I used to come and do some teaching. ( Po raz pierwszy przyjechałem do Polski w 2002 roku. Poznałem tu nauczycielkę, która pracowała w szkole katolickiej i ja również tutaj kiedyś uczyłem. Od tamtego czasu wracałem do Polski. Poprzedni dyrektor mnie znał, więc czasami przychodziłem, żeby zrobić kilka lekcji.)

NK: So you have been coming to Poland since 2002?(Czyli od 2002 roku jest Pan częstym gościem w Polsce?)

RL: Yes, altogether  I’ve been in Poland for about four years? (Tak, w sumie jestem w Polsce od około czterech lat)

NK: Amazing! How do you like it here? (Wspaniale! Czy podoba się Panu nasz kraj?)

RL: I’ve always liked Poland. I first came here on a short visit and liked it so much. I wanted to come back. (Od zawsze lubiłem Polskę. Po raz pierwszy przyjechałem tu na krótką wizytę i tak bardzo spodobał mi się ten kraj, że od razu chciałem wrócić)

NK: Now, let’s talk about the lessons. What can the students learn from a lesson with a native speaker? (Teraz porozmawiajmy trochę o Pańskich lekcjach. Co mogą wynieść uczniowie z lekcji z native speakerem?)

RL: In this school I think they are quite well motivated. I think the hardest thing is pronunciation for Polish students, because I find it the same with your language. There are sounds which are difficult and also the intonation. English tends to rise and fall whereas polish in different, more flat. (Myślę, że uczniowie w tej szkole są bardzo dobrze zmotywowani. Uważam, że najtrudniejsza sprawa to wymowa. Sam mam problem z waszym językiem. Angielski i polski są zupełnie inne. Intonacja w języku angielskim sprawia, że słowa często zmieniają głośność a w języku polskim wymowa jest bardziej stała)

NK: Do you think the students are doing well? (Czy uważa Pan, że uczniowie dobrze sobie radzą?)

RL: Yes. I think they work very hard in this school. I mean there are students you have to work harder with, but I’m impressed with English in this school. (Tak. Uważam, że uczniowie w tej szkole bardzo ciężko pracują. Oczywiście są też uczniowie, z którymi trzeba pracować więcej niż z innymi, ale jestem pod wrażeniem zdolności uczniów w tej szkole.)

NK: What’s the one thing that you wish every student payed more attention to? (Jaki jest jeden aspekt języka angielskiego, na który uczniowie powinni zwracać więcej uwagi?)

RL: I think the biggest problem is probably vocabulary. If the students took the trouble to watch just a little bit of news every day, their vocabulary would improve. (Myślę, że największym problemem jest zasób słownictwa. Jeśli uczniowie obejrzą choć trochę wiadomości po angielsku, to ich słownictwo zdecydowanie się poprawi.

NK: Thank you very much. (Dziękuję bardzo)