Ubezpieczenie

Szanowni Państwo,

bardzo dziękuję za zainteresowanie ofertą ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Twoje Dziecko dla placówek oświatowych.

Przesyłam link do formularza elektronicznego, który umożliwi dołączenie dziecka do ubezpieczenia:

https://twojedziecko.aviva.pl/?token=5FAFD70E891D54B3A7EB3B85CB75FBE8FD1ABA05

Z wyrazami szacunku
Zdzisława Pająk
+48 22 557 44 44