Rekrutacja Szkoła Podstawowa

Zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego do Szkoła Podstawowa. Jak tylko dotrze do nas informacja postaramy się jak najszybciej skontaktować w celu dalszych procedur rekrutacyjnych.

  * - wymagane

  Imię i nazwisko ucznia*:

  Adres email*:

  Data urodzenia*(rrrr-mm-dd):

  Miejsce urodzenia*:

  Wybór drugiego języka obcego - nowożytnego*:

  Poprzednia szkoła (nazwa i adres)*:

  Imiona i nazwiska rodziców*:

  Adres zamieszkania*:

  Nr PESEL ucznia*:

  Telefon*:

  Miejsce pracy Matki*:

  Miejsce pracy Ojca*:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i archiwizowanie przez szkołę danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie z ustawą
  z dn. 29 sierpnia 1997

  Wyrażam zgodę (wymagane by wysłać zgłoszenie)

  captcha