Samorząd uczniowski – KLO

Samorząd uczniowski Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. kard. Stefana Wyszyńskiego

Przewodniczący – Marcel Sorek

Zastępca przewodniczącego – Emilia Rybaniec

Skarbnik – Natalia Machelska