Samorząd uczniowski – KLO

Samorząd uczniowski Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. kard. Stefana Wyszyńskiego

 Przewodnicząca –  Magdalena Musialik

Zastępca przewodniczącego – Adam Rak

 Skarbnik – Zuzanna Lesiak