Rekrutacja liceum

Zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Jak tylko dotrze do nas informacja postaramy się jak najszybciej skontaktować w celu dalszych procedur rekrutacyjnych.

* - wymagane

Imię i nazwisko ucznia*:

Adres email*:

Data urodzenia*(rrrr-mm-dd):

Miejsce urodzenia*:

Wybór zestawu przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym(profile)

Zajęcia dodatkowe do wyboru:

Wybór drugiego języka obcego - nowożytnego*:

Poprzednia szkoła (nazwa i adres)*:

Imiona i nazwiska rodziców*:

Adres zamieszkania*:

Nr PESEL ucznia*:

Telefon*:

Miejsce pracy Matki*:

Miejsce pracy Ojca*:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i archiwizowanie przez szkołę danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie z ustawą
z dn. 29 sierpnia 1997

Wyrażam zgodę (wymagane by wysłać zgłoszenie)

captcha