Grono pedagogiczne

RELIGIA
ks. Marek Szczepańczyk

JĘZYK POLSKI
Beata Molenda
dr Aleksandra Goldsztajn-Wiatr

HISTORIA
Marcin Jung
Jolanta Kozak

MATEMATYKA
Halina Lamch
Beata Kubicz
Anna Bakalarczyk
Małgorzata Koclęga
Agnieszka Myszkowska

FIZYKA I ASTRONOMIA
Krzysztof Panek
Iwona Szewczyk

CHEMIA
Iwona Adamus

BIOLOGIA
Agata Cholewka
Halina Pikuła
Izabela Żurek

GEOGRAFIA
Agnieszka Myszkowska
Marlena Partyka-Koperek

INFORMATYKA
Anna Janus
Marcin Sikora

PRZYRODA
Izabela Żurek

TECHNIKA
Grzegorz Krasowski

JĘZYK NIEMIECKI
Kalecińska Beata

JĘZYK ROSYJSKI
Anna Idziak-Maciaszek

JĘZYK ANGIELSKI
Barbara Solna
Michał Wilcząb

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Marcin Jung

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Andrzej Krzysztofczyk

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Marcin Jung

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
Marcin Jung

MUZYKA
Cecylia Miłosz

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Mariusz Kobiński
Agnieszaka Zientarska

PLASTYKA
Jolanta Kozak

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
Cecylia Miłosz
Jolanta Kozak

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE  , REWALIDACYJNE, KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE,  oraz WSPÓŁORGANIZOWANIE PROCESU KSZTAŁCENIA

Anna Cesarz
Bożena Milejska
Bożena Malisz
Anita Snopińska
Ilona Jędros
Iwona Szewczyk
Agnieszka Kusiak
dr. Aleksandra Goldsztajn-Wiatr
Monika Małota

PSYCHOLOG
Marta Wyszyńska-Słota

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Ilona Jędros
Bożena Malisz
Cecylia Miłosz
Anita Snopińska

ŚWIETLICA:
Agnieszka Kusiak
Jadwiga Pułtorak
Ilona Jędros
Bożena Malisz