Grono pedagogiczne

RELIGIA
ks. Piotr Sinkiewicz

JĘZYK POLSKI
Beata Molenda,
dr Aleksandra Goldsztajn-Wiatr

HISTORIA
Marcin Jung,
Jolanta Kozak

MATEMATYKA
Halina Lamch, Beata Kubicz, Anna Janus, Anna Myga

FIZYKA I ASTRONOMIA
Krzysztof Panek,
Iwona Szewczyk

CHEMIA
Iwona Adamus

BIOLOGIA
Agata Cholewka
Halina Pikuła

GEOGRAFIA
Agnieszka Myszkowska

Marlena Partyka-Koperek

INFORMATYKA
Anna Janus
Marcin Sikora

PRZYRODA

Marlena Partyka-Koperek

TECHNIKA

Grzegorz Krasowski

JĘZYK NIEMIECKI
 Angelina Stolarczyk, Marta Gardas

JĘZYK ROSYJSKI
Anna Idziak-Maciaszek

JĘZYK ANGIELSKI
Barbara Solna
Michał Wilcząb
Piotr Gawinek

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Marcin Jung

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Andrzej Krzysztofczyk

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Marcin Jung

MUZYKA

Cecylia Miłosz

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Mariusz Kobiński, Agnieszaka Zientarska

PLASTYKA
Jolanta Kozak

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
Cecylia Miłosz  Jolanta Kozak

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE  , REWALIDACYJNE, KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE,  oraz WSPOMAGANIE

Anna Cesarz

Bożena Milejska

Bożena Malisz

Anita Snopińska

Ilona Jędros

Iwona Szewczyk

Agnieszka Kusiak

Iwona Tylkowska

dr. Aleksandra Goldsztajn-Wiatr

PSYCHOLOG

Marta Wyszyńska-Słota

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Cecylia Miłosz, Bożena Malisz, Ilona Jędros, Anita Snopińska