Grono pedagogiczne

RELIGIA
ks. Bartosz Kasprzak

JĘZYK POLSKI
Beata Molenda,
dr Aleksandra Goldsztajn-Wiatr

HISTORIA
Marcin Jung,
Jolanta Kozak

MATEMATYKA
Halina Lamch, Beata Kubicz, Anna Janus

FIZYKA I ASTRONOMIA
Krzysztof Panek,
Iwona Szewczyk

CHEMIA
Iwona Adamus

BIOLOGIA
Agata Cholewka
Halina Pikuła

GEOGRAFIA
Agnieszka Myszkowska

INFORMATYKA
Anna Janus
Marcin Sikora

PRZYRODA

Beata Janus

TECHNIKA

Grzegorz Krasowski

JĘZYK NIEMIECKI
 Angelina Stolarczyk, Marta Gardas

JĘZYK ROSYJSKI
Anna Idziak-Maciaszek

JĘZYK ANGIELSKI
Barbara Solna
Karolina Jaworska
Michał Wilcząb
Piotr Gawinek

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Marcin Jung

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Andrzej Krzysztofczyk

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Marcin Jung

MUZYKA

Cecylia Miłosz

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Mariusz Kobiński, Agnieszaka Zientarska

PLASTYKA
Jolanta Kozak

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
Cecylia Miłosz  Jolanta Kozak

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE  , REWALIDACYJNE, KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE,  oraz WSPOMAGANIE

Anna Cesarz

Bożena Milejska

Bożena Malisz

Anita Snopińska

Ilona Jędros

Iwona Szewczyk

Agnieszka Kusiak

Iwona Tylkowska

dr. Aleksandra Goldsztajn-Wiatr

PSYCHOLOG

Marta Wyszyńska-Słota

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Cecylia Miłosz, Bożena Malisz, Ilona Jędros