Grono pedagogiczne

RELIGIA
ks. Zygmunt FIlipczyk

JĘZYK POLSKI
Beata Molenda,
Aleksandra Cios-Goldsztajn
Kinga Leks

HISTORIA
Marcin Jung,
Jolanta Kozak

MATEMATYKA
Agnieszka Myszkowska
Halina Lamch

FIZYKA I ASTRONOMIA
Krzysztof Panek,
Iwona Szewczyk

CHEMIA
Iwona Adamus
BIOLOGIA
Katarzyna Szota
Halina Pikuła

GEOGRAFIA
Agnieszka Myszkowska

INFORMATYKA
 Tomasz Leks
Marcin Sikora

JĘZYK NIEMIECKI
 Beata Kalecińska

JĘZYK ROSYJSKI
Anna Idziak-Maciaszek

JĘZYK ANGIELSKI
Barbara Solna
Karolina Jaworska
Kinga Leks
Piotr Gawinek

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Marcin Jung

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Andrzej Krzysztofczyk

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Marcin Jung

WIEDZA O KULTURZE
Jolanta Kozak

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Mariusz Kobiński

ZAJĘCIA TECHNICZNE
Tomasz Leks,
Andrzej Krzysztofczyk

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
Paweł Hada   Jolanta Kozak
Kinga Leks

PLASTYKA
Jolanta Kozak

MUZYKA
 Paweł Hada

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE  , REWALIDACYJNE, KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE, ARTTERAPIA oraz WSPOMAGANIE

Anna Cesarz

Bożena Milejska

Bożena Malisz

Anita Snopińska

Ilona Jędros