Grono pedagogiczne

RELIGIA
ks. Marek Szczepańczyk

JĘZYK POLSKI
Beata Molenda,
dr Aleksandra Goldsztajn-Wiatr

HISTORIA
Marcin Jung,
Jolanta Kozak

MATEMATYKA
Halina Lamch,
Beata Kubicz,
Anna Janus,
Anna Bakalarczyk,
Małgorzata Koclęga

FIZYKA I ASTRONOMIA
Krzysztof Panek,
Iwona Szewczyk

CHEMIA
Iwona Adamus

BIOLOGIA
Agata Cholewka
Halina Pikuła

GEOGRAFIA
Agnieszka Myszkowska
Marlena Partyka-Koperek

INFORMATYKA
Anna Janus
Marcin Sikora

PRZYRODA
Marlena Partyka-Koperek

TECHNIKA
Grzegorz Krasowski

JĘZYK NIEMIECKI
Marta Gardas,
Kalecińska Beata

JĘZYK ROSYJSKI
Anna Idziak-Maciaszek

JĘZYK ANGIELSKI
Barbara Solna,
Michał Wilcząb,
Piotr Gawinek

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Marcin Jung

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Andrzej Krzysztofczyk

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Marcin Jung

MUZYKA
Cecylia Miłosz

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Mariusz Kobiński,
Agnieszaka Zientarska

PLASTYKA
Jolanta Kozak

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
Cecylia Miłosz,
Jolanta Kozak

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE  , REWALIDACYJNE, KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE,  oraz WSPOMAGANIE
Anna Cesarz,
Bożena Milejska,
Bożena Malisz,
Anita Snopińska,
Ilona Jędros,
Iwona Szewczyk,
Agnieszka Kusiak,
dr. Aleksandra Goldsztajn-Wiatr
Monika Małota

PSYCHOLOG
Marta Wyszyńska-Słota

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Ilona Jędros – klasa I,
Bożena Malisz – klasa II,
Cecylia Miłosz – klasa III a,
Anita Snopińska – klasa III b.