Dyrekcja

Dyrekcja Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła II

Dyrektor:  Piotr Gawinek
Wicedyrektor:  Andrzej Krzysztofczyk

Dyrekcja Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. kard. Stefana Wyszyńskiego

Dyrektor:  Piotr Gawinek
Wicedyrektor: Andrzej Krzysztofczyk