Rekrutacja do BEZPŁATNEJ Szkoły Podstawowej

Co oferujemy:

 • NOWOŚĆ: Język niemiecki jakoi drugi język obcy (poza angielskim) od klasy I KSP (od roku szk. 2024/2025)
 • NOWOŚĆ: Dodatkowa Edukacja matematyczna dla klas I-III (1 dodatkowa godzina w tygodniu)
 • NOWOŚĆ: Konsultacje egzaminacyjne dla 8-klasistów z przedmiotów egzaminacyjnych (j. polski, j. angielski, matematyka) – po jednej dodatkowej godzinie tygodniowo
 • Podział na kilkuosobowe grupy na matematyce
 • Nieliczne grupy klasowe
 • Indywidualne podejście do ucznia
 • Profesjonalna pomoc psychologiczno – pedagogiczna
 • Skuteczna praca dydaktyczna i wychowawcza przez 12 lat
 • Możliwość kontynuowania nauki w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym
 • Zajęcia dodatkowe: plastyczne, muzyczne, czytelnicze, sportowe itd.
 • Zajęcia świetlicowe od 6.30 do godziny 17:00
 • Możliwość uczestnictwa w zajęciach męskiej drużyny harcerskiej Skautów Europy
 • Dofinansowane wyjazdy „Wakacje z Bogiem”
 • System wychowawczy oparty na wartościach chrześcijańskich
 • Profesjonalna kadra z doświadczeniem w pracy w gimnazjum i liceum
 • Wyposażone pracownie w budynku gimnazjum i liceum
 • zajęciua dodatkowe: ROBOTYKA, KOŁO PLASTYCZNE, KOŁO MUZYCZNE

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach od 8:00 do 15:00

tel. 501 488 479, 32 67 105 47