O szkole

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK
i Katolickie Gimnazjum SPSK w Zawierciu

LOGO SZKOŁY:

1-logo KLO i KG kompr-002

Motto szkoły:

” Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali „

Jan Paweł II

Informacje ogólne o szkole:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK w Zawierciu powstało w 1994 roku. Posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest wpisane do rejestru szkół niepublicznych Starostwa Powiatowego. Katolicki status nadany został szkole dekretem J. E. Ks. Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego ks. Stanisława Nowaka.

Katolickie Gimnazjum SPSK w Zawierciu powstało w 1999 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Jest to organizacja prowadząca kilkadziesiąt szkół na obszarze całej Polski.

W 2000 roku uhonorowana została nagrodą Prezesa Rady Ministrów „Pro Publico Bono”.

Katolickie Gimnazjum w Zawierciu posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest wpisane do rejestru szkół niepublicznych Urzędu Miasta w Zawierciu.
Katolicki status nadany został szkole dekretem J. E. Ks. Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego.
Nauka w szkole jest płatna. Dla uczniów z rodzin o niższych dochodach świadczona jest pomoc stypendialna w formie obniżania lub anulowania czesnego.
Istnieje możliwość kontynuacji nauki w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym SPSK w Zawierciu, na bazie którego powstało Katolickie Gimnazjum.

O szczególnym charakterze szkoły decyduje:

 • system wychowawczy oparty na wartościach chrześcijańskich,
 • traktowanie problemów wychowawczych na równi z nauką,
 • specyficzny, kameralny klimat szkoły,
 • małe zespoły uczniów na zajęciach,
 • realna możliwość indywidualizacji nauki,
 • podejmowanie wielu działań w systemie pozalekcyjnym ( koła zainteresowań, wycieczki, zimowiska),
 • nauka w dobrze wyposażonych, estetycznych klasach z możliwością korzystania z nowoczesnych pracowni oraz biblioteki z bogatym księgozbiorem.
 • Celem szkoły jest integralny rozwój ucznia, gdzie wiara, wartości moralne, wiedza i umiejętności stanowią spójną całość.
 • Oczekuje się dążenia do postawy zgodnej z dekalogiem.
 • Dzień rozpoczyna się ogólną modlitwą przed rozpoczęciem pierwszej lekcji.
 • Uroczystości religijne, państwowe, szkolne rozpoczynają się Mszą Świętą.
 • Nakłada się obowiązek uczestnictwa w dwóch lekcjach religii tygodniowo.
 • Obowiązek uczestnictwa w wyjazdach rekolekcyjnych i Dniu skupienia przed świętem Bożego Narodzenia.
 • Istnieje możliwość uczestnictwa w innych wydarzeniach o charakterze formacyjno-religijnym np. pielgrzymkach, dodatkowych rekolekcjach, działaniach podejmowanych przez Klub Jana Pawła II.

Organizacja nauki:
Nieliczne zespoły uczniów na zajęciach (kilkuosobowe na przedmiotach maturalnych, do kilkunastu osób na pozostałych).
Realna możliwość indywidualizacji kształcenia.
Duża swoboda doboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym. Poza stałymi zestawieniami takich przedmiotów,uczeń może dobrać inny ich komplet, po uprzedniej konsultacji w sekretariacie szkoły.

Rozbudowany system nauczania języków obcych:
Język angielski – jako podstawowy, nauczany w systemie lektoratowym (przynależność ucznia do grupy uzależniona jest od aktualnego poziomu opanowania języka, a nie klasy do której uczęszcza) możliwość nauki drugiego języka obcego – wybranego spośród języków niemieckiego i rosyjskiego.

Stałe zestawienia przedmiotów nauczanych w rozszerzonym zakresie(Liceum):
Rozszerzenie humanistyczne: język polski, historia lub geografia, język angielski (ewentualnie wiedza o społeczeństwie).
Rozszerzenie przyrodnicze: biologia, chemia, fizyka, j. angielski.
Rozszerzenie matematyczno-geograficzne: matematyka, geografia lub historia, język angielski
(ewentualnie wiedza o społeczeństwie).
Rozszerzenie matematyczno-fizyczne: matematyka, fizyka, język angielski (ewentualnie informatyka).

Klimat szkoły:
Ograniczona ilość uczniów, brak anonimowości, ułatwiony dostęp ucznia do nauczyciela buduje specyficzny, kameralny klimat szkoły, gdzie uczeń ma poczucie przynależności do zespołu.
Jednocześnie pozwala on na indywidualizację kontaktu wychowawczego, diagnozowanie problemów, w przypadku zjawisk negatywnych, na nieuchronność reakcji ze strony pracowników.
na klimat szkoły wpływają również liczne wydarzenia pozalekcyjne, wyjazdy, warsztaty przedmiotowe.

Odpłatność za szkołę:
Czesne dostosowane jest do możliwości finansowych rodzin. Jego maksymalna miesięczna wysokość wynosi 360 zł. Odliczenia lub całkowitej likwidacji czesnego dokonuje się na podstawie dochodów rodziny lub szczegółowych osiągnięć ucznia w nauce, innych dziedzinach życia oraz w przypadku podejmowania stałych działań na rzecz innych osób np. wolontariat i aktywność na rzecz Kościoła
np. parafii. Z takich ulg korzysta ponad 40% uczniów.