Oferta dla licealistów

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego liceum.

Profile:
Humanistyczno-prawniczy
j. polski, historia, (wos), j. angielski
Ekonomiczny
matematyka, geografia, (historia), j. angielski
Politechniczny
matematyka, fizyka, (informatyka), j. angielski
Biologiczno-chemiczny
biologia, chemia, (fizyka), j. angielski

Zajęcia dodatkowe do wyboru:
Ekonomia w praktyce
Historia państwa i prawa
Wiedza o kulturze
Laboratorium fizyczne
Przygotowanie do egzaminów międzynarodowych Cambridge

Wymiany międzynarodowe
Projekty edukacyjne
Warsztaty ze specjalistami

Organizacja nauki:
Nieliczne zespoły uczniów na zajęciach (kilkuosobowe na przedmiotach maturalnych, do kilkunastu osób na pozostałych).
Realna możliwość indywidualizacji kształcenia.
Duża swoboda doboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym. Poza stałymi zestawieniami takich przedmiotów, uczeń może dobrać inny ich komplet, po uprzedniej konsultacji w sekretariacie szkoły.

Rozbudowany system nauczania języków obcych:
Język angielski – jako podstawowy, nauczany w systemie lektoratowym (przynależność ucznia do grupy uzależniona jest od aktualnego poziomu opanowania języka, a nie klasy do której uczęszcza) możliwość nauki drugiego języka obcego – wybranego spośród języków niemieckiego i rosyjskiego.