Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny nasi uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w szkolnej Mszy Świętej, w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Zawierciu. Podczas wspólnej modlitwy polecaliśmy wstawiennictwu Maryi naszą szkołę: Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, Pracowników, Uczniów oraz ich Rodziców.

W trakcie Mszy Świętej Pan Dyrektor zawierzył całą naszą wspólnotę szkolną Matce Bożej Niepokalanie Poczętej.

Święta Maryjo, módl się za nami…