Młodzieżowa Rada Miasta. Byliśmy tam.

W dniu 20 października 2017 roku w Urzędzie Miasta w Zawierciu odbyło się uroczyste posiedzenie kończące dwuletnią kadencję Młodzieżowej Rady Miasta. W obradach uczestniczył Prezydent Miasta Pan Witold Grim, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Kaziród, Zastępca Prezydenta ds. społecznych Pan Łukasz Konarski, który sprawował opiekę nad młodymi radnymi. Zaproszenie przyjęli także radni miejscy Grzegorz Kwiecień, Grzegorz Przybysz oraz dyrektorzy szkół. Podczas uroczystości pokazano zebranym prezentację multimedialną podsumowującą działalność członków Rady. W ostatnim w mijającej kadencji posiedzeniu wziął także udział Pan Dominik Dragon z Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego, który przedstawił informację na temat Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Na reprezentantów Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Śląskiego zostali wybrani: Przemysław Trepka, Kordian Kawałek, Klaudia Czech.

Wybory na kolejną kadencję Młodzieżowej Rady Miasta odbędą się 20 października bieżącego roku. Zapraszamy uczniów naszej szkoły do kandydowania.

Jakub Krzysztofczyk