Dzieje się…

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy w bardzo aktywnym stylu 🙂

Nasi uczniowie z Liceum wzięli udział w spotkaniu z hiszpańską młodzieżą, w ramach programu ERASMUS.

Za nami są również dwa wyjazdy – Szkoła Ewangelizacji Młodych dla uczniów Katolickich Szkół Ponadpodstawowych oraz Szkoła Ewangelizacji Młodych dla uczniów Szkół Podstawowych. Oba wyjazdy trwały po cztery dni.