Żermun 2016

W dniach 10 i 11 marca 2016  młodzież z Katolickiego Gimnazjum uczestniczyła w Żermunie – zorganizowanej z dużym rozmachem konferencji dla szkół gimnazjalnych na wzór konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, w trakcie której omawiane są tematy z zakresu polityki ,ekonomii, socjologii i innych ważnych dziedzin –  który odbył się w I LO im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu.
Wszystkie obrady prowadzone są w języku angielskim.  W tegorocznej VII edycji nasi gimnazjaliści reprezentowali Ukrainę i USA, a byli to: Natalia Kawka, Jakub Jawornik, Bartosz Kawecki, Oliwier Ciszek, Marcel Białas, Jan Bańka, Jakub Krzysztofczyk, Konrad Kaczmarek i Adrian Wójcik.  Tematem przewodnim konferencji było poszanowanie praw człowieka.  Uczniowie przygotowywali rezolucje oraz przemówienia dotyczące poszanowania praw dziecka, przemocy domowej, problemu uchodźców oraz ochrony cywilów w miejscach dotkniętych konfliktami zbrojnymi.
Gimnazjaliści mieli także okazję obejrzeć prezentacje multimedialne związane z omawianymi zagadnieniami  i wysłuchać wykładów zaproszonych gości.
Nasi gimnazjaliści, jak co roku, godnie reprezentowali szkołę aktywnie uczestnicząc w debatach i dyskusjach, co zaowocowało zdobyciem przez Natalię Kawkę i Marcela Białasa specjalnego wyróżnienia w postaci tytułu Najlepszego Mówcy. Serdecznie gratulujemy!
Żermun objęty jest honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Katowicach, Prezydenta Miasta Zawiercie oraz Starosty Zawierciańskiego
2016-03-10 11.14.53 2016-03-10 08.29.07 2016-03-10 11.12.11 2016-03-10 11.16.50