Za Jezusem w ostatnich dniach Wielkiego Postu

W ostatni Piątek, przed Wielkim Tygodniem, nasi uczniowie uczestniczyli w Drodze Krzyżowej.
Dzięki przygotowanym rozważaniom mogliśmy przenieść się do Jerozolimy, aby wraz z Panem Jezusem przejść Jego „ostatnią drogę”. Bogu niech będą dzięki za krzyż i zmartwychwstanie, które będziemy świętować
w Niedzielę Zmartwychwstania.