Światowy Dzień Osób z zespołem Downa

21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Osób z zespołem Downa, którego celem jest uświadomienie, że osoby z zespołem Downa mają takie same potrzeby jak osoby pełnosprawne. Oczekują szacunku, tolerancji i akceptacji. Nasi najmłodsi uczniowie solidaryzując się, przyłączyli się do akcji i założyli skarpetki nie do pary. Kolorowe skarpetki są symbolem niedopasowania społecznego, ale też niedopasowania genotypowego, z jakim borykają się osoby cierpiące na z jakim borykają się osoby cierpiące na zespół Downa.