STOP DOPALACZOM

„Smak życia” czyli debata o dopalaczach – program profilaktyki uniwersalnej – to ogólnopolska akcja, do której włączyliśmy się jako Katolickie Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące. Istotą programu jest zestaw pytań dydaktycznych i zadań do wykonania, które realizujemy bardzo skrupulatnie, poszerzając wiedzę młodzieży na temat tego czym są dopalacze i jakie niebezpieczeństwo niosą.

Dopalacze to inaczej opakowane narkotyki.

Pamiętajmy!

  1. Dopalacze są niebezpieczne dla zdrowia fizycznego, psychicznego i relacji społecznych użytkownika
  2. Producenci i sprzedawcy dopalaczy nie gwarantują nam bezpieczeństwa – to zawsze wielki eksperyment na ludziach
  3. Z powodu używania różnorodnych składników nie da się odpowiedzialnie przewidzieć skutków indywidualnych użycia danego dopalacza u konkretnego użytkownika a taka sytuacja utrudnia pomoc lekarską, gdy jest ona niezbędna
  4. W niektórych dopalaczach wykryto substancje będące nielegalnymi narkotykami z potencjałem uzależnienia
  5. Korzyści z brania dopalaczy są znikome, nieproporcjonalnie małe w stosunku do ryzyka, wiele z nich opiera swe działanie na farmakologicznej zmianie w organizmie a nie na spektakularnej zmianie nastroju
  6. Pojawienie się dopalaczy to typowy zabieg marketingowy osób chcących za wszelką cenę zarobić na łatwowiernych klientach
  7. Dopalacze to w większości substancje nielegalne
  8. Życie bez dopalaczy jest zdecydowanie lepsze niż z nimi
  9. Namawianie do brania dopalaczy jest niegodziwe. Jeśli jest świadome, staje się przemocą.

 

Więcej informacji na temat dopalaczy : www.dopalaczeinfo.pl

Pamiętaj! Nie bierz!!!