Spotkanie z funkcjonariuszami

Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszami Zespołu ds. Przestępczości i Nieletnich. Policjanci opowiadali o zasadach bezpiecznej zabawy i czyhających podczas niej niebezpieczeństwach, o prawach i obowiązkach młodzieży i odpowiedzialności karnej za czyny.

Było to kolejne z tego typu spotkań.