Przyłącz się do Zaczytanych

Zaczytani od 2013 roku promują czytelnictwo i edukację społeczną poprzez prowadzenie Wielkiej Zbiórki Książek i otwieranie bibliotek na oddziałach szpitalnych. Wielka Zbiórka Książek 2019 odbędzie się w terminie 23 kwietnia – 26 maja. Jak co roku zebrane książki przekażemy szpitalom, hospicjom, domom dziecka, domom
pomocy, świetlicom wiejskim i środowiskowym i centrum aktywności lokalnej. Zbieramy
książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wydane po 2000. roku – ważne, aby były w bardzo
dobrym stanie technicznym, takie jakie przekazaliby Państwo bliskim w potrzebie. Książki prosimy przynosić do 24 maja 2019.Dziękujemy 😉

o