„Pragnienie Boga. Opowieść o Matce Teresie’’. Klub recenzenta

Książka, którą ostatnio przeczytałam nosi tytuł: „Pragnienie Boga. Opowieść o Matce Teresie’’. Autorem utworu jest Charlotte Grossetete. Dzieło na język polski przetłumaczyła Agnieszka Kuryś. Książka została wydana przez warszawskie wydawnictwo „Promic’’ w 2015 roku.

Książka ta jest biografią opisującą życie Matki Teresy oraz najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na jej codzienne wybory i podejmowane decyzje. Napisana jest stosunkowo prostym i zrozumiałym językiem, co ułatwia właściwy odbiór tej książki jej czytelnikom. Porusza ważne, a dziś często zapomniane aspekty: miłość bliźnich i wyjście z pomocą najuboższym.

Matka Teresa była Loretanką, zawsze posłuszną swojej przełożonej. W pewnym momencie jej życie uległo całkowitej przemianie. Ukazał jej się Chrystus, który prosił ją o to, aby zanosiła go do najuboższych. Wtedy też Matka Teresa całkowicie podporządkowała swoje życie Bogu, zakładając  nowe zgromadzenie – Misjonarek Miłości. Była wszędzie tam, gdzie ludzie najbardziej potrzebowali miłości i wsparcia. I te właśnie wartości  zakonnica wnosiła do życia ubogich, często bardzo chorych i cierpiących osób. Była wielką, charyzmatyczną postacią, znaną na całym świecie. Wspólnie z siostrami z zakonu Misjonarek Miłości, przynosiła ukojenie umierającym i modlitwę, tym którzy jej potrzebowali. Pomimo bardzo skromnego życia, ciągłego obcowania z chorobami i ludzką nędzą, była pozytywnie nastawioną i radosną osobą. Codzienna modlitwa i zawierzenie Panu Jezusowi, były dla niej drogą, światłem i życiem.

Książka jest wspaniałą ilustracją i dowodem na potrzebę i sens poszukiwania drogi, która dzięki zawierzeniu Bogu, może prowadzić nas do zbawienia.  Warto poznać życie i wybory, których w jego trakcie dokonywała Matka Teresa, by samemu odnaleźć sens i pragnienie życia, w miłości i pomocy bliźniemu. Dlatego też uważam, że warto tę książkę przeczytać.