Pracowitość nagrodzona – stypendysta 2015

Człowiekowi, który nie ma żadnych marzeń, trudno jest spojrzeć w przyszłość i coś zaplanować. To właśnie marzenia napędzają nas do działania, między innymi dzięki nim mamy siłę wstać każdego i iść dalej przed siebie, aby dotrzeć do wyznaczonego celu. Jedni śnią o podróżach, inni o dobrach materialnych. Są też tacy, którzy marzą wielkich osiągnięciach w dziedzinie nauki. Dobrym początkiem, który może otworzyć drzwi do przyszłości jako naukowiec czy wykładowca może być otrzymanie Stypendium Prezesa Rady Ministra.

Owe stypendium może otrzymać wybrany przez grono pedagogiczne uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który w minionym roku szkolnym uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole lub ma na swoim koncie szczególne osiągnięcia w danej dziedzinie, a w innych osiąga wyniki co najmniej dobre.

25 XI 2015 w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów, które otrzymali stypendyści PRM. W tym roku zaszczytu odebrania owej nagrody dostąpiła uczennica klasy III KLO – Aleksandra Krakowiak.

Najpierw przemówienie wygłosił rektor AJD dr hab. Zygmunt Bąk, następnie gratulacje na ręce stypendystów złożył Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber. Na koniec wszyscy zgromadzeni wysłuchali wykładu dr Bogdana Wszołka pod tytułem „Złota era astronomii”.

„Polska jest krajem przyszłości, a tą przyszłość będziecie tworzyć wy” – powiedział rektor ADJ. Te słowa powinny towarzyszyć wszystkim młodym ludziom, ponieważ w świecie takim, jaki stworzymy, przyjdzie nam żyć za kilkadziesiąt lat. Dlatego też powinniśmy się starać, aby było jak najlepiej.

Jeszcze niezdecydowanych zachęcamy do dalszej pracy i nauki – dawajcie z siebie jak najwięcej, a też zostaniecie docenieni.

FB_20151128_23_58_02_Saved_Picture (1) FB_20151128_23_58_27_Saved_Picture (1)