Pokłon Biało-Czerwonej

Jak co roku 11 listopada delegacja uczniów Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego wzięła udział w miejskich obchodach 98 rocznicy odzyskania niepodległości.

Podczas uroczystości uczciliśmy pamięć tych, którzy po 123 latach niewoli udowodnili światu, że Polacy potrafią wybić się na niepodległość. Każdy nas powinien wiedzieć, że człowiekiem, który tchnął w naród iskrę nadziei na lepsze czasy był marszałek Józef Piłsudski. Stając na czele legionów przeciwstawił się nękającym kraj przez lata zaborcom i przywrócił Polsce właściwe miejsce w Europie.

Uroczystość miała dwuwymiarowy charakter duchowy i oficjalny. Najpierw w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny odprawiono Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości, gdzie odbyła się część oficjalna, podczas której odczytano apel poległych. Na koniec delegacje władz miasta, instytucji i organizacji złożyły kwiaty i zapaliły symboliczne znicze.

Uroczystość uświetnił przemarsz Jurajskiego Szwadronu Kawalerii im. Króla Jana III Sobieskiego.

Jakub Krzysztofczyk