Podręczniki – 1, 2, 3 KLO – rok szkolny 2016/2017

Spis podręczników
do klasy I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Zawierciu
Rok szkolny 2016/17

Język polski
p. podstawowy
M. Chmiel, A. Równy „Ponad słowami”, zakres podstawowy i rozszerzony – dla LO i Technikum klasa I, część I i II.- NOWA ERA

Historia
p. podstawowy
Poznać przeszłość- wiek XX, J. Roszak, J. Kłaczkow- Nowa Era
Matematyka
p. podstawowy
Matematyka 1- Zbiór zadań do liceum i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony,
M.E Kurczab, E.Świda, Oficyna Edukacyjna PAZDRO
Fizyka
p. podstawowy
„Świat fizyki” zakres podstawowy – Fijałkowska, Godlewski, Keiner

Chemia
p. podstawowy
„To jest Chemia” zakres podst. R. H, Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod
Biologia
p. podstawowy
„ Biologia na czasie” podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych: E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, St. Czachorowski „Ćwiczenia” : J.Holeczek,
J. Kobyłecka, J. Pawłowski
Geografia

p. podstawowy
„Oblicza geografii” R. Uliszak, K.Wiedermann, podręcznik
Informatyka
p. podstawowy
„Informatyka odkrywamy na nowo” A. Gawełek
Język niemiecki
p. podstawowy
„Alles Klar” 1a/ 1b K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik, WSiP.
Język rosyjski
p. podstawowy
„Wot i my1”, M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec PWN

Język angielski
Podział na poziomy we wrześniu
Do zakupienia we wrześniu
Podstawy Przedsiębiorczości
p. podstawowy
„Krok w przedsiębiorczość”, Z. Makieła , T. Rachwał , Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa
p. podstawowy
„Żyję i działam bezpiecznie- edukacja dla bezpieczeństwa”
J. Słoma
Wiedza o społeczeństwie

p. podstawowy
„W centrum uwagi” zakres podstawowy, A. Janicki Nowa Era
Wiedza o kulturze
p. podstawowy
„Spotkania z kulturą” Nowa Era
RELIGIA

„Moje miejsce w Kościele” J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo: ŚWIĘTY WOJCIECH Poznań
Podręczniki
na rok szkolny 2016/2017
Katolickie Liceum Ogólnokształcące

Klasa II

Przedmiot

poziom

Podręcznik
Język polski

p. podstawowy p. rozszerzony
M. Chmiel, A. Równy „Ponad Słowami” zakres podstawowy i rozszerzony – klasa II część I i II, Nowa Era
Język angielski
Podział na poziomy we wrześniu
Do zakupienia we wrześniu
Język niemiecki
p. podstawowy
„Alles Klar” 1b / 2a , K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik WSiP.
Matematyka
p. podstawowy
Zbiór zadań do liceum i technikum. Zakres podstawowy, M.E Kurczab, E.Świda,

p. rozszerzony
Matematyka 2 Zbiór zadań do liceum i technikum. Zakres rozszerzony, M.E Kurczab, E.Świda, PAZDRO
Fizyka
p. rozszerzony
„Z fizyką w przyszłość cz. 1 zakres rozszerzony” Fijałkowska, Sagnowska, Salach
Geografia
p. rozszerzony
„Oblicza geografii 1 ” R. Malarz, M. Więckowski NOWA ERA podręcznik+ maturalne karty pracy ( semestr 1); T. Rachwał „ Oblicza geografii 2”podręcznik + maturalne karty pracy.( semestr 2)
Biologia
p. rozszerzony
“Biologia na czasie 1” podręcznik dla LO I technikum- zakres rozszerzony, M. Guzik, E. Jastrzębska, Wydawnictwo Nowa Era
Chemia
p. rozszerzony
„To jest Chemia 1” – zakres rozszerzony M. Litwin, Szarota- Styka- Wlazło, J. Szymańska
Informatyka

p. rozszerzony
„Informatyka nie tylko dla uczniów” Tom1 Z. Talaga, PWN
WOS
p. rozszerzony
Wiedza o społeczeństwie – seria odkrywamy na nowo, Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz zakres rozszerzony część 1 OPERON
Język rosyjski
p. podstawowy
Wot i my 2”, M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec.
Wydawnictwo szkolne PWN.
Historia
p. rozszerzony
„Zrozumieć przeszłość” część 1,2 R. Kulesza, K. Kowalewski- Nowa Era, Klint P. Galik Piotr
Przyroda

p.podstawowy
„Przyroda ” , M. Golikowski, R. Hassa, M. Kaczmarzyk, A. Mzigod, J. Mzigod, M. Więckowski ( dla LO i Technikum )
Historia i społeczeństwo
p.podstawowy
„ Poznać przeszłość ojczysty panteon, ojczyste spory” T. Maćkowski, NOWA ERA
„Rządzący i Rządzeni” I. Janicka NOWA ERA
RELIGIA

„Moje miejsce w Świecie” J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo: ŚWIĘTY WOJCIECH Poznań

Podręczniki
na rok szkolny 2016/2017
Katolickie Liceum Ogólnokształcące

Klasa III
Przedmiot
Poziom
Podręcznik
Język polski
p. podstawowy i p. rozszerzony

„ Ponad słowami” klasa III – dla LO i Technikum M. Chmiel, A. Równy NOWA ERA

Język angielski
Podział na poziomy we wrześniu
Do zakupienia we wrześniu
Język niemiecki

p. podstawowy

„Alles Klar 2a”, zakres podstawowy, WSiP, K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik
Język rosyjski
p. podstawowy

„WOT I MY 3”M. Wiatr , Kmieciak, S. Wujec, podręcznik, PWN
Matematyka
p. podstawowy
„Zbiór zadań do liceów i techników” , M, E Kurczab, E Świda zakres podstawowy

p. rozszerzony
Matematyka 3„Zbiór zadań do liceum i technikum” zakres rozszerzony OFICYNA EDUKACYJNA PAZDRO
Fizyka
p. rozszerzony
Do zakupu we wrześniu
Biologia
p. rozszerzony
„Biologia na czasie 2” podręcznik dla LO I technikum- zakres rozszerzony, F. Dubert, R. Kozik, Wyd. Nowa Era
Historia
P. rozszerzony
„Zrozumieć przeszłość” część III, IV Kłaczkow, Zielińska, Galik
Historia i społeczeńst.
p. podstawowy
Poznać Przeszłość „Wojna i wojskowość” J. Centek NOWA ERA „Europa i Świat” Kłodziński, Krzemiński NOWA ERA
WOS
p. rozszerzony
Wiedza o społeczeństwie seria odkrywamy na nowo cz. 2 Z. Smutek, J. Maleska , B. Surmacz OPERON
Chemia
p. rozszerzony
To jest chemia 2 Zakres rozszerzony M. Litwin, Szarota- Styka- Wlazło, J. Szymańska
Informatyka
p. rozszerzony
„Informatyka nie tylko dla uczniów” Tom2 Z. Talaga, PWN
Geografia
p. rozszerzony
„ Oblicza geografii 3” M. Więckowski, R. Malarz podręcznik i maturalne karty pracy
RELIGIA

„Moje miejsce w Rodzinie” J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo: ŚWIĘTY WOJCIECH Poznań
Przyroda

p. podstawowy
„Przyroda ” , M. Golikowski, R. Hassa, M. Kaczmarzyk, A. Mzigod, J. Mzigod, M. Więckowski ( dla LO i Technikum )