Ogólnopolskie projekty

W tym roku nasza szkoła dołączyła do udziału w dwóch ogólnopolskich projektach katechetycznych: „W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem” oraz „W dorosłe życie z Bogiem”. Projektem zostały objęte klasy Szkoły Podstawowej.

Głównymi celami projektów było: odkrywanie tajemnicy Boga, który przychodzi do człowieka ze swoją miłością oraz pomoc w odkrywaniu Bożej obecności w życiu młodych Chrześcijan. Nasi podopieczni z ciekawością i ochotą realizowali wyznaczone im zadania.

Dzięki udziałowi w projekcie nawiązaliśmy kontakt z różnymi środowiskami i instytucjami wspierającymi rozwój tożsamości religijnej dziecka. Gościliśmy również osoby, które dzieliły się doświadczeniem Boga w swoim życiu.