Narodowe Święto Niepodległości . Obchody miejskie

11 listopada jest dniem, w którym obchodzimy tradycyjnie Narodowe Święto Niepodległości. Historia tego święta jest prawie tak samo burzliwa, jak dzieje naszego kraju. Przez 123 lata Polska podzielona była przez trzy mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię. W tym czasie nie istniał polski rząd, urzędy i szkoły. Byli jednak Polacy, którzy nie zapomnieli swojego języka, którym na sercu leżała wolność ojczyzny. To im właśnie zawdzięczamy odzyskanie niepodległości. Znamienną datą w dziejach walki o niepodległość jest 11 listopada 1918 roku, kiedy to zwierzchnictwo nad wojskiem przejmuje marszałek Józef Piłsudski.

W okresie międzywojennym święto obchodzone było tylko dwa razy w roku 1937 i 1938. Później nastały tragiczne lata II wojny światowej, podczas których okupant zabraniał obchodzenia jakichkolwiek świąt narodowych. Po wojnie Narodowe Święto Odrodzenia Polski ówczesne władze ustaliły na 22 lipca, jako datę podpisania Manifestu PKWN.

W obecnym kształcie święto powróciło dopiero w lutym 1989 roku. Wtedy to Sejm przywrócił jego pod zmienioną nazwą Narodowe Święto Niepodległości – na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli, kiedy Polacy wybili się na niepodległość.

W tym roku również delegacje uczniów Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego wraz ze sztandarem wzięli udział w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Na początek uczestnicy wydarzenia zgromadzili się w Kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, gdzie proboszcz Bazyliki Kolegiackiej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła wraz z innymi księżmi celebransami odprawił uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny.

Po zakończeniu Mszy Świętej poczty sztandarowe, delegacje organizacji i instytucji oraz inni zebrani udali się na Cmentarz Parafialny, gdzie przed Pomnikiem Niepodległości odbyła się dalsza część pod hasłem Pokłon Niepodległej. Podczas uroczystości odczytano Apel Poległych, wysłuchano przemówienia Prezydenta Zawiercia, modlono się w intencji poległych w obronie Ojczyzny. W dalszej części delegacje złożyły przed pomnikiem wiązanki kwiatów.

św n 2 św n

Jakub KRYSZTOFCZYK