Lekcja biblioteczna

Dzięki uprzejmości pracowników Filii nr 2 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu uczniowie klas 1 a i 1 b  Katolickiego Gimnazjum dnia 03.03.2017 wzięli udział w przygotowanej specjalnie dla nich lekcji bibliotecznej. W jej trakcie uczniowie zapoznali się z regulaminem biblioteki, księgozbiorem, działami. Nauczyli się jak posługiwać się tradycyjnym katalogiem kartkowym i jego wersją elektroniczną.

Nadrzędnym celem lekcji bibliotecznej było rozbudzenie kultury czytelniczej – cel został osiągnięty, część uczniów bowiem wyszła z biblioteki z wypożyczoną książką.

Organizacją wyjścia na lekcję biblioteczną była pani Anita Snopińska wraz z nauczycielem języka polskiego w klasie I KG – Aleksandrą Cios – Goldsztajn