Konkurs dla Przedszkolaków

Konkurs dla Przedszkolaków

Zapraszamy do udziału w corocznym konkursie plastyczno – czytelniczym organizowanym dla uczniów przedszkoli.

Regulamin:

„Bajki i legendy polskie”

 1. Organizatorzy konkursu:
 • Katolicka Szkoła Podstawowa, Katolickie Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Zawierciu
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach – Filia
  w Zawierciu
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu
 • Księgarnia Edukacyjna w Zawierciu
 • Portal zawiercianskie.pl
 • Radio Zawiercie

zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-czytelniczym

 1. „Bajki i legendy polskie”
 2. Celem konkursu jest:

– rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci

– inspirowanie do aktywności twórczej

– promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej

– rozwijanie czytelnictwa wśród najmłodszych

– zapoznanie z kulturą i tradycją polską

– rozwijanie świadomości narodowej

 

 • Regulamin konkursu:
 1. Konkurs adresowany jest: w przedszkolach do najstarszych grup tj. 5 – 6 latków; w pozostałych placówkach do wszystkich dzieci chcących rozwijać się twórczo.
 2. W konkursie wezmą udział prace indywidualne przygotowane w formacie A4
 3. Technika: dowolna – płaska.
 4. Prace zostaną wykonane podczas zajęć prowadzonych przez nauczycieli
  i uczniów – wolontariuszy KSP i KG oraz przez pracowników bibliotek, księgarni i pracowni plastycznej w dniu ustalonym  z dyrekcją placówek.

4.1 Tematyka pracy związana będzie z przeczytaną na zajęciach bajką lub legendą polską.

 1. Z każdego przedszkola, biblioteki i księgarni zostanie wyłoniona jedna praca.
  • Wyłonione prace zostaną wyeksponowane na wystawie
   w placówkach organizatorów konkursu.
 2. Każda praca powinna zawierać na odwrocie: imię i nazwisko dziecka, wiek, numer przedszkola lub miejsce organizacji konkursu, kontakt
  do rodzica lub opiekuna.
 3. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.
 4. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, wkład pracy dziecka, oryginalność.
 5. Uczestnicy, których prace zostaną wybrane, otrzymają atrakcyjne nagrody.
 6. Prace przechodzą na własność organizatora; autorzy przekazują prawa autorskie na rzecz organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac
  w środkach masowego przekazu oraz w Katolickiej Szkole Podstawowej, Katolickim Gimnazjum i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym
  w Zawierciu, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej (Filia w Zawierciu) , Księgarni Edukacyjnej i lokalnej prasie.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 08.01.2019 r.
 9. Wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas Dni Otwartych i Pikniku Rodzinnego w Katolickiej Szkole Podstawowej, Katolickim Gimnazjum
  i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Zawierciu dnia 29.01.2019 r. o godzinie 17:00.
 10. Szczegółowych informacji nt. konkursu udziela nauczyciel: Jolanta Kozak pod numerem telefonu 792 463 921