Koła zainteresowań

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Katolika (szkoły podstawowej i liceum) mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych.

Działąją:

  • robotyka
  • koło dziennikarskie
  • koło taneczne
  • koło wokalno – taneczne
  • koło muzyczne
  • koło plastyczne
  • koło czytelnicze
  • koło regionalne – dziedzictwo kulturowe
  • koło sportowe
  • koło językowe