Katolik na Żermunie

W dniach 14-15 marca 2019 r. uczniowie klasy  8 KSP Kacper Liana, Maciej Ciszewski i Hubert Mukrasz oraz 3 KG Agnieszka Pardela i Ilona Gołębiowska wzięli udział w corocznych obradach konferencji Żermun, organizowanej przez I LO im.S.Żeromskiego w Zawierciu i prowadzonej w języku angielskim.  Opiekunem uczniów była Barbara Solna.   W tym roku tematem przewodnim konferencji było „Promowanie działań na rzecz poprawy klimatu”. Uczniowie obradowali w 5 komisjach : Komisji Ochrony Środowiska (temat: Ograniczenie międzynarodowej zależności od węgla), Komisji Praw Człowieka (temat: Rola ludzi w redukcji efektu cieplarnianego), Komisji Politycznej (temat: Rola Państw członkowskich w ochronie środowiska oraz zarządzaniu naturalnymi źródłami energii), Komisji Społeczno-Ekonomicznej (temat: Ekonomiczne i społeczne efekty zmian klimatycznych) oraz Komisji Specjalnej (temat: Sposoby utrzymania równowagi ekologicznej: jaki styl życia chce prowadzić DZIŚ-JUTRO-W PRZYSZŁOŚCI?. W tym roku naszym uczniom przydzielono role delegatów Japonii.  Przed konferencja uczniowie przygotowali rezolucję w języku angielskim.  Oprócz obrad uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentacje multimedialne oraz posłuchać występów wokalnych uczniów I LO. Przemawiali również zaproszeni goście, m.in. Prezydent miasta Łukasz Konarski i naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
Na zakończenie konferencji nagrodzono najbardziej aktywnych uczestników konferencji nagrodami ufundowanymi przez licznych sponsorów. Nasz uczeń Kacper Liana został także wyróżniony nagrodą Best Speaker. Serdecznie gratulujemy!
Bardzo dziękujemy organizatorom konferencji jak również dyrekcji I LO za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w tej wyjątkowej imprezie.