IX Międzyszkolna Olimpiada Humanistyczna

Dnia 11 marca 2015 roku o godz. 9.00 w auli Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Zawierciu rozpoczęła się IX Międzyszkolna Olimpiada Humanistyczna dla Szkół Gimnazjalnych.
W zmaganiach wzięło udział szesnastu uczniów z pięciu szkół: Katolickiego Gimnazjum SPSK w Zawierciu, Katolickiego Gimnazjum SPSK w Dąbrowie Górniczej, Gimnazjum w Łazach, Gimnazjum w Porębie, Gimnazjum nr 1 w Zawierciu.
Uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności z zakresu języka polskiego,
rozwiązując test składający się z 27 zadań typu zamkniętego i otwartego.
Nikomu nie udało się zdobyć maksymalnej liczby punktów, która wynosiła 58.
Po sprawdzeniu prac konkursowych Komisja wyłoniła zwycięzców:
1 miejsce zdobył Mateusz Głuch z Gimnazjum w Łazach z łączną liczbą punktów – 48
2 miejsce przypadło Wojciechowi Taborowi z Gimnazjum w Dąbrowie Górniczej – 45 pkt.
A trzecie ex aequo zajęły: Olga Sobalska z Gimnazjum nr 1 w Zawierciu
i Natalia Kawka z Katolickiego Gimnazjum w Zawierciu. Obie uczestniczki zdobyły po 44 punkty. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc, a także wszyscy biorący udział w olimpiadzie
obdarowani zostali upominkami przygotowanymi przez Dyrekcję Katolickiego Gimnazjum SPSK w Zawierciu. W ramach podziękowania za współpracę i udział Dyrektor zawierciańskiego Gimnazjum – mgr Piotr Gawinek wręczył również przydatne w pracy nauczyciela podarki wszystkim przygotowującym uczniów do udziału w konkursie i uczestniczącym w pracach Komisji Konkursowej.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie oraz mamy nadzieję na równie fascynujące zmagania w przyszłym toku.