Forum Pismaków – Forum Gazet szkolnych

Jako że KATOLik został reaktywowany, postanowiliśmy spróbować swoich sił w ogólnopolskim Forum Pismaków (najstarszym i najbardziej prestiżowym konkursie dla szkolnych dziennikarzy w Polsce, zapoczątkowanym 20 lat temu przez polonistkę z Wałbrzycha Elżbietę Surę), którego gala finałowa odbyła się 1 czerwca 2016 r. w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Ze szkolnymi dziennikarzami na gali finałowej spotkał się Dariusz Rosiak, dziennikarz III Programu Polskiego Radia, który w bardzo ciekawy sposób opowiadał m.in. o swoich podróżach do Syrii i Libanu. Wszystkim szkolnym redaktorom gratulowali członkowie Fundacji „Nowe Media” z Warszawy na czele z jej prezesem Robertem Bogdańskim i Aleksandrą Zieleniewską, którzy są cenionymi i doświadczonymi dziennikarzami, angażującymi się w wiele projektów, także dla zagranicznej młodzieży pochodzenia polskiego. Młodzi adepci sztuki dziennikarskiej odbierali gratulacje również od Sławomira Owczarczuka, prezesa Polskiego Towarzystwa Kulturalnego na Śląsku, które było współorganizatorem konkursu.

Galę poprzedzało Forum Gazet Szkolnych, na którym mieliśmy swoje stoisko.

forum pismaków