dzień wolny

Przypominamy, że 8 października 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w Katolickiej Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym. 

Dyrektor szkoły, zgodnie z rozporządzeniem MEN jest uprawniony do ustalenia w danym roku szkolnym dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Liczba tych dni jest jednak uzależniona od typu szkoły. W przypadku szkół podstawowych i gimnazjów nie może przekroczyć 8 dni, w przypadku liceów ogólnokształcących i techników – 10 dni