Dzień Kobiet w naszej Szkole <3

Zapamiętaj sobie, ilekroć wchodzi do pokoju twojego kobieta, zawsze wstań, chociaż byłbyś najbardziej zajęty. Wstań, bez względu na to, czy weszła matka przełożona, czy siostra Kleofasa, która pali w piecu. Pamiętaj, że przypomina ci ona zawsze Służebnicę Pańską, na imię której Kościół wstaje. W ten sposób płacisz dług wobec swej rodzonej matki, która ci usłużyła własną krwią i ciałem. Wstań i nie ociągaj się, pokonaj swą męską wyniosłość
i władztwo
– pisał, będąc w więzieniu, Kardynał Stefan Wyszyński.


Z życzliwością w sercu i uśmiechem na ustach obdarowaliśmy wszystkie drogie panie, w naszej szkole, kwiatami, słodkościami, a przede wszystkim dobrym słowem. Życzyliśmy pracownikom i naszym uczennicom uśmiechu na każdy dzień oraz by swoim wewnętrznym pięknem przemieniały świat tak, jak tylko kobiety potrafią.

Uczniowie w tym szczególnym dniu przygotowali również upominki dla swoich nauczycieli.