Dzieci listy piszą

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli Katolickiej Szkoły Podstawowej w Zawierciu włączyliśmy się do ogólnopolskiego projektu”Polski na czasie” łączącego Polskę z całym światem. „Dzieci Listy Piszą!” – to wymiana listów między szkołami polonijnymi z różnych zakątków świata ze szkołami polskimi. Dzieci listy piszą wiosną, przed świętami Wielkiej Nocy, zgodnie z tematyką okolicznościową, która przypada na ten szczególny czas. Opiekunowie każdej z grup dbają o jakość listów, piękną polszczyznę, stylistykę oraz materiały, dzięki którym listy mają piękną szatę graficzną!

Włączając się do akcji wybraliśmy szkołę w Belfaście. Listy wysłaliśmy, teraz oczekujemy na odpowiedź. Mamy nadzieję, że dzięki tej idei przetrwa wśród młodego pokolenia tradycja wysyłania listów i świątecznych kartek z życzeniami nie pocztą mailową czy poprzez sms ale tradycyjnie, pocztą.

Powyżej nasze starania

A to dzieci z Belfastu z listami do nas 🙂