Podręczniki I Liceum

Język polskip. podstawowyM. Chmiel, A. Równy „Ponad słowami”, zakres podstawowy i rozszerzony – dla LO i Technikum klasa I, część I i II.- NOWA ERA
Historiap. podstawowy„Poznać przeszłość” wiek XX, S. Roszak, J. Kłaczkow
Matematykap. podstawowy Matematyka 1- Zbiór zadań do liceum i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony,
M.E Kurczab, E.Świda, Oficyna Edukacyjna PAZDRO
Fizykap. podstawowy„Świat fizyki” zakres podstawowy - Fijałkowska, Godle wski, Keiner
Chemiap. podstawowy„To jest Chemia” zakres podst. R. H, Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod + karty pracy ucznia
Biologiap. podstawowy„Biologia na czasie” podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych: E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, St. Czachorowski „Ćwiczenia” : J.Holeczek,
J. Kobyłecka, J. Pawłowski
Geografia
p. podstawowy„Oblicza geografii” R. Uliszak, K.Wiedermann, podręcznik
Informatykap. podstawowy„Informatyka odkrywamy na nowo” A. Gawełek
Język niemieckip. podstawowy„Alles Klar” 1a/ 1b K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik, WSiP
Język rosyjskip. podstawowy„Wot i my1”, M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec PWN
Język angielskiPodział na poziomy we wrześniuDo zakupienia we wrześniu
Podstawy Przedsiębiorczościp. podstawowy„Krok w przedsiębiorczość”, Z. Makieła , T. Rachwał , Nowa Era
RELIGIA„Moje miejsce w Kościele” J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo: ŚWIĘTY WOJCIECH Poznań
Edukacja dla bezpiecze?stwa
p. podstawowy„Żyję i działam bezpiecznie- edukacja dla bezpieczeństwa”
J. Słoma
Wiedza o społeczeństwie

p. podstawowy„„W centrum uwagi” zakres podstawowy, A. Janicki
Wiedza o kulturze„Spotkania z kulturą” Nowa Era